ากต้องการยกเลิกการรับข่าวสารแจ้งอบรม คลิกที่นี่เพื่อยกเลิก or Unsubscribe here

คลิกเพื่อแสดง QR Code

หลักสูตร Using Advanced Function in Excel

คลิกที่นี่เพื่อดูวันเปิดอบรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในการทำงาน Excel ให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น การเข้าใจวิธีการใช้ฟังก์ชั่นใน Excel อย่างถูกต้อง จะมีส่วนช่วยลดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะฟังก์ชั่นคือสูตรสำเร็จรูปที่ถูกเขียนโปรแกรมมาแล้วเพียงแต่ผู้ใช้ป้อนค่าเข้าไปเท่านั้น

โปรแกรม Excel มีฟังก์ชั่นมากมายเป็นร้อยฟังก์ชั่น แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นไม่ถึง 10 ฟังก์ชั่น เช่น เมื่อสร้างสูตรแล้วเซลเกิด #DIV/0 ขึ้นมา ก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร ผลก็คืองานเกิดความล่าช้าและเสียเวลาเป็นอย่างมาก หลายคนอยากจะเรียนรู้วิธีการใช้งานฟังก์ชั่นหรือรู้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างไร

ดังนั้นหลักสูตรนี้จะสอนให้คุณได้เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Excel โดยเฉพาะ โดยจะเน้นวิธีการประยุกต์ใช้งานของฟังก์ชั่นต่างๆ กับแบบฝึกหัดกว่า 50 ตัวอย่าง พร้อมทั้งเทคนิควิธีลัดต่างๆ ซึ่งทางบริษัทฯ รับประกันว่าเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณงานของคุณจะเสร็จอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน

เนื้อหาการอบรม

การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ

 • การเปรียบเทียบค่าของเซลในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิดค่า Commission แบบมีเงื่อนไข ฯลฯ
 • การแก้ปัญหาของการเขียน IF ซ้อนหลายระดับ
 • การหาผลรวมหรือนับจำนวนแบบมีเงื่อนไข เช่น การรวมหายอดขายของลูกค้าบางรายที่ต้องการ ฯลฯ

การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลา

 • การแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในรายงาน
 • การหาว่าลูกค้ารายใดที่ Overdue หรือนับจำนวนวันของ Overdue ฯลฯ
 • การหาจำนวนปี เดือน วัน ของการทำงานของพนักงานว่าทำงานมากี่ปี กี่เดือน กี่วัน
 • การบวกจำนวนปี หรือเดือน หรือวัน เข้าไปในวันที่ เช่น การหาจำนวนวันที่สินค้าหมดรับประกัน 5 ปี หรือ 3 เดือน ว่าจะตรงกับวันใด ฯลฯ
 • การคำนวณหาจำนวนเวลา เช่น การคิดจำนวนเวลาของ Overtime หรือการคิดค่าจอดรถ ฯลฯ

การฟังก์ชั่นแสดงข้อมูลของเซลในลักษณะต่างๆ

 • เทคนิคการตรวจหา Error ในเวิร์กชีตอย่างรวดเร็ว
 • ปัญหาของ Error ต่างๆ ในสูตรที่จะต้องพบ เช่น #VALUE!, #NAME?, #DIV/0!, #REF และวิธีการแก้ไข
 • การป้องกันสูตรที่แสดง #DIV/0! ให้แสดงเป็นค่าอื่นแทน
 • การตรวจสอบว่าเซลที่แสดงเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร เช่น '1000 คือตัวอักษร จะทำให้ไม่สามารถคำนวณได้ มักจะเกิดจากการ import ข้อมูลเข้ามา
 • การแปลงค่าของเซลที่เป็น Text ให้เป็นตัวเลข เพื่อแก้ปัญหาให้สามารถคำนวณได้

การใช้ฟังก์ชั่นดึงข้อมูลข้ามชีตหรือข้ามไฟล์

 • การใช้งาน Lookup, Vlookup, Hlookup
 • การออกแบบตารางสำหรับ LOOKUP ข้อมูลข้ามชีตหรือข้ามไฟล์
 • เทคนิคการแก้ปัญหาของการเกิด #N/A

การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการกับตัวเลข

 • การปัดเศษของตัวเลขในลักษณะต่างๆ เช่น การปัดเศษทิ้งทั้งหมด การปัดเศษขึ้นทั้งหมด หรือการปัดเศษโดยใช้ 5 เป็นเกณฑ์ หรือปัดให้ใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการ หรือการตั้งราคาสินค้าให้ลงท้ายด้วย 0 เช่น 3,487 บาท ให้แสดงเป้น 3,500 ฯลฯ
 • การปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม
 • การแปลงตัวเลขให้เป็นคำอ่าน เช่น หนึ่งร้อยบาทถ้วน ฯลฯ  เพื่อใช้พิมพ์ใบเสนอราคาหรือเช็ค

การใช้ฟังก์ชั่นจัดการกับตัวอักษร

 • การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรในลักษณะต่างๆ เช่น เปลี่ยนเป็นตัวเล็ก ตัวใหญ่ หรือตัวใหญ่เพียงตัวแรกเท่านั้น
 • การเชื่อมข้อความแต่ละเซลให้เป็นเซลเดียว
 • การดึงตัวอักษรด้านซ้าย กลาง ขวา ออกมาเป็นอีกคอลัมน์
 • การค้นหาตัวอักษรในข้อความอื่น
 • การนับความยาวของตัวอักษร เช่น การตรวจหาว่ามีการป้อนรหัสสินค้าไม่ครบตามจำนวนหลักที่กำหนดไว้หรือไม่ ฯลฯ
 • การกระจายข้อมูลที่ Import เข้ามาแล้วรวมอยู่ในเซลเดียว ให้กระจายออกเป็นแต่ละคอลัมน์อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ใช้งาน Excel เกี่ยวกับการสร้างสูตรต่างๆ โดยเฉพาะ
 • ผู้ที่ต้องการเีรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Excel ในระดับลึก

ค่าใช้จ่าย

 • 3,500 บาท (ไม่รวม Vat)
 • เรียนด้วยตนเองผ่านระบบ eLearning 3,000 บาท (ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

 • อาจารย์ผู้สอนของบริษัทฯ ได้ใบ Certificate MCAS (Microsoft Certified Application Specialist)  และมีประสบการณ์สอนมากว่า 10 ปี ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ในคุณภาพการสอนและความรู้อย่างแท้จริงโดยมืออาชีพ

การจองอบรมหรือติดต่อบริษัทฯ

 • การจองอบรมจะสมบูรณ์เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ผู้ที่ชำระเงินก่อนจะมีสิทธิ์ในการจองอบรมก่อนผู้ที่ไม่ได้ชำระเงิน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-3803421-2
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่สายด่วน โทร 081-269-6530
 • เวลาทำการของบริษัทฯ คือ 9:00 - 17:00 น.

รูปแบบการอบรมและสถานที่อบรม

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ทันสมัย
 • อบรม 1 คนต่อ 1 เครื่อง
 • Coffee Break 2 ช่วง (เช้าและบ่าย)
 • ลงทะเบียนเวลา 8:45 - 9:00 น.
 • ระยะเวลาอบรม 9:00-16:00 น.
 • สถานที่อบรมศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 9 (อยู่ภายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
  กรณีมารถไฟฟ้า 
  BTS ลงสถานีราชเทวี ฝั่งเดียวกับโรงแรมเอเชีย (ประมาณ 100 เมตร)
 • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่

 

 

 ความประทับใจของผู้เรียนหลักสูตรนี้ไปแล้วในรุ่นที่ผ่านมา.....

คุณสุทัศน์ อุดมโสภกิจ
Compensation Manager, Bayer Thai Co., Ltd.

งานที่ผมรับผิดชอบอยู่หนีไม่พ้นเรื่องตัวเลขและการคำนวณ Microsoft Excel จึงเป็นโปรแกรมที่ผมต้องทำความรู้จักให้ได้มากที่สุดเดือนที่แล้วบริษัทฯ ได้จัดอบรมภายในเรื่อง "Using Advanced Feature in Excel" โดยสถาบัน NTinfonet ก่อนเรียนผมมีการทำงานบางอย่างที่ยังทำไม่ได้ใน Excel แต่ในระหว่างที่เรียนทำให้เรานึกถึงปัญหาที่ผมยังแก้ไม่ได้ ก็เลยนำความรู้ที่ได้ฟังมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่ผมมี นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าผมจะสามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันทีแบบนี้ เดือนถัดมาผมจึงเข้าเรียนอีกหลักสูตรคือ "Using Advanced Function in Excel" คิดว่าน่าจะรู้จักโปรแกรม Excel ได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการใช้สูตรต่างๆ เพื่อช่วยในการคำนวณ


คุณณภัคกาญจน์ คลังดิษฐ์
Supervisor ฝ่ายบริหารบัญชี, บมจ.ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (UBC)

หลักสูตร Using Advanced Function in Excel เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการทำงานดีมาก ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก รวมทั้งทำให้เข้าใจมากขึ้นในการทำงานบนโปรแกรม Excel เพราะ อาจารย์ได้สอนให้เข้าใจง่าย มีเทคนิคที่ทำให้เราจำได้ง่ายต่างๆ มากมายและมีการใช้ short cut ที่ทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหาคำสั่งที่จะใช้งาน ซึ่งบางครั้งเรามักไม่ค่อยทราบถึง function ต่างๆ เหล่านั้น ที่สำคัญคือ อ.สมชัย ได้จัดทำโปรแกรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของ Excel ที่ตรงกับความต้องการเป็นอย่างมาก ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกที่ได้เข้าอบรมกับทางบริษัทฯ ทำให้รู้สึกว่าจะต้องหาโอกาสไปเรียนในหลักสูตรอื่นต่อๆ ไปอีกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ผู้สอนและทางบริษัทฯ มากๆ ค่ะ


คุณสาธิต สินสาธิตชัย
Accoutant Supervisor ,
Diethelm Limited

หน้าที่หลักของผมในบริษัทคือการจัดทำ Management Report ให้แก่ผู้บริหาร เืพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งสำคัญในการทำงานตรงจุดนี้คือ ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากที่ได้รับจากระบบบัญชีของบริษัท นำมาจัดประเภทและจัดรูปแบบให้ออกมาเป็น Report ที่สามารถตอบโจทย์ของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานตรงจุดนี้ส่วนหนึ่งก็คือโปรแกรม Microsoft Excel
แต่เดิมผมใช้งาน Excel ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Excel ช่วยให้ผมสามารถนำ function ที่มีอยู่หลากหลายมาใช้จัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนได้ ช่วยลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งหลักสูตรของ NTinfonet มีหนังสือประกอบการสอนที่เข้าใจง่าย มีการทดลองใช้งานโปรแกรมจริง ตลอดจนสถานที่จัดการเรียนการสอนก็ทันสมัย เดินทางสะดวก อาจารย์ผู้สอนก็ใส่ใจดีครับ


ภ.ก.ศรัณย์ วาณิชย์เจริญชัย
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ดีทแฺฮล์ม จำกัด

เคยอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาหลายโปรแกรม บางเทคนิคไม่ค่อยได้ใช้ก็จะลืมไป และทำไม่ได้อีก แต่เทคนิคการสอนของ NTinfonet จะง่ายและจัดเรียงอย่างเป็นระบบ และสามารถนำโปรแกรมสื่อการสอนกลับมาทบทวนใหม่ได้ ทำให้ตอนอบรมไม่รู้สึิกเบื่อ และเทคนิคที่เลือกมาสอนก็น่าสนใจ บางอย่างอาจทำได้ด้วยวิธีอื่น แต่พอรู้เทคนิคเหล่านี้จะทำให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


ลัดดา สุวรรณวัฒนพร
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานปฏิบัติการ
บริษัท ดีทแฺฮล์ม จำกัด

รู้สึกเีรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง ดีกว่าอ่านหนังสือเยอะ ผู้สอนสอนเข้าใจดีมาก แค่ลงเรียน Using Advanced Function Excel, ทำให้อยากเีรียน Course อื่นต่อ ไม่รู้สึำกเสียดายเวลา เนื้อหาเยอะ สามารถสอนได้หมด


คุณสิริอร เทพหนู
เจ้าหน้าที่อาวุโส (ควบคุม ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จากการที่ได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ Using Advanced Function in Excel “ ทำให้ทราบถึงการใช้ Function ในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งก่อนที่จะได้รับการอบรมนั้น ไม่ทราบมาก่อนว่า Excel สามารถนำมาใช้งานได้มากขนาดนี้ หลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว ได้รู้จัก Excel เพิ่มมากขึ้น ซึ่งง่ายต่อการทำงาน ทำให้ประหยัดเวลา สะดวกในการทำงาน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ สามารถนำมาใช้งานได้จริงเป็นเนื้อหาตรงกับงานที่รับผิดชอบอยู่ รู้สึกชอบ และประทับใจมากค่ะ อาจารย์ผู้สอนก็สอนเข้าใจง่ายค่ะ และยังได้สมัครไว้อีก 1 หลักสูตรคือ “ Using Advanced Feature in Excel “ ด้วยค่ะ


คุณฉัตรกมล แซ่เฮ้ง
ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท อีเทอร์นิตี้ ทรานสปอร์ต 2002 จำกัด

จากการที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมกับทางสถาบัน NTinfonet สิ่งที่รู้สึกประทับใจสิ่งแรกคือสถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และเมื่อเข้าสู่เนื้อหาการอบรม สิ่งที่ประทับใจอันดับต่อมาคือ เทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้กับงานประจำที่ทำได้ สามารถลดขั้นตอนการทำงาน และลดการใช้เวลาที่ใช้ทำงานลงไปได้ด้วยค่ะ นอกจากเข้าอบรมเองแล้วยังแนะนำเพื่อนร่วมงานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเข้าอบรมเพิ่มเติมในอีกหลายๆหลักสูตรด้วยค่ะ


Khun Chanathcha Ngammeesri
Executive Secretary to Factory Director, Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

หลักสูตรนี้เป็นคอร์สที่ 4 แล้วที่ได้ลงเรียนกับทาง NT.Infonet ค่ะ เป็นคอร์สต่อเนื่องที่ได้ความรู้เพิ่มขึ้น หลักสูตรนี้จะมีลูกเล่นน่ารักๆ เช่นใช้ในการปัดเศษ ซึ่งปกติจะปัดเองโดยไม่ได้ใช้ ROUND, ROUNDUP, หรือ ROUNDDOWN รวมทั้งการดึงชื่อ ซึ่งเมื่อก่อนมานั่งไล่หาเอง แต่เดี๋ยวนี้แค่ใช้ Function Find โดยใช้ Left, Mid หรือ Right ในการดึงค่าหรือหาชื่อแทน น่าทึ่งจริงๆกับโปรแกรม Ms. Excel และที่ประทับใจมาตลอดตั้งแต่เรียนมาก็คืออาจารย์ดีมากๆ ถึงแม้นักเรียนจะมาสายก็ยังทบทวนให้อีก


คุณภริดา  ภูริเวทย์คุณากร
ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ก่อนเข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ Ms. Excel Function ต่างๆ ของ Excel ไม่มากนัก พอได้เข้ารับการอบรม ได้ความรู้ที่ตรงกับการใช้งานมากๆ ซึ่งเป็นประโยชน์มากทีเดียวและอาจารย์ที่สอนก็อธิบายได้อย่างเข้าใจ ไม่สอนเร็วเกินไป ซึ่งชอบและสนุกที่ได้เข้าอบรม


คุณรุ่งทิพย์ พัตนพิบูล
Budget & Planning Manager, Advanced DataNetwork Communications Co.,Ltd.

อุปกรณ์การเรียนการสอนของทางสถาบันทันสมัย ก่อนเข้าอบรมเคยใช้งาน Excel แต่คำสั่งพื้นฐานธรรมดาๆ เท่านั้น แต่หลังการอบรมแล้ว ทำให้ทราบว่ามี Excel Function อีกมากที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้ ทำให้งานสำเร็จรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมมาช่วยงานเพื่อนๆ ที่บริษัทได้อีกด้วย


คุณจีระศักดิ์ แสงกล้า
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อก่อนผมคิดว่าผมสามารถใช้ Excel ได้ดีในระดับหนึ่ง รวมถึงพวก Function ต่างๆ แต่พอมาอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมจากที่นี่ ทำให้เรารู้ว่าจริงๆ แล้วที่ผ่านมาเรายังรู้ไม่จริงยังรู้ไม่ดีพอ การใช้งาน Function ต่างๆ ใน Excel มันยังมีลูกเล่นอะไรอีกมากมายที่เราคาดไม่ถึง ซึ่งมันช่วยให้เราทำงานได้ดี และดูเป็น professional มากขึ้น


คุณปิยะนาถ  น้อยวัฒน์
Incentive Coordinator, Pfizer (Thailand) Co.,Ltd.

จากการที่ได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ Using Advanced Function in Excel “ ทำให้ทราบถึงการใช้ Function ในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งก่อนที่จะได้รับการอบรม ไม่ทราบมาก่อนว่า Excel สามารถนำมาใช้งานได้มากขนาดนี้  และหลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน สะดวก ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ สามารถนำมาใช้งานได้จริงเป็นเนื้อหาตรงกับงานที่รับผิดชอบอยู่  ประทับใจมากค่ะ  และยังได้สมัครไว้อีก 1 หลักสูตรคือ “ Using Advanced Feature in Excel “ ด้วยค่ะ


คุณมนต์ชัย บุญโยธา
พนักงานบัญชี  บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

หลังจากที่ได้เข้าอบรมหลักสูตร Using Advanced Function in Excel แล้วสามารถนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการทำงานได้มาก บางอย่างที่ไม่เคยรู้อาจารย์ก็แนะนำให้ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้ดีและสามารถแนะนำเพื่อนร่วมงานได้และในช่วงเวลาที่เข้าอบรม อาจารย์ก็ไม่สอนเร็วจนเกินไป ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจเนื้อหาและสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมๆ กัน


คุณณัฐยา กมลพัฒนะ
ตำแหน่ง Oversea Purchaser , S.C. Johnson & Son Ltd.

ได้มาเข้าอบรมหลักสูตร Using Advanced Feature in Excel และ Creating Database Analysis report with Excel ประทับใจอาจารย์ผู้สอนมากค่ะ ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก เทคนิคต่างๆ ที่อาจารย์สอนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการทำ database จากโปรแกรม Excel สามารถใช้ข้อมูลมาประยุกต์อย่างเป็นระบบรวมถึงการใช้เทคนิคเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็ได้ข้อมูลออกมาแล้ว ดีมากเลยค่ะ


คุณสุดจิตร ว่องวานิชวัฒนะ
ผู้วิเคราะห์อาวุโส, โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ก่อนเรียนหลักสูตร Using Advanced Function in Excel การทำงานด้วยโปรแกรม Excel จะใช้วิธีลองผิดลองถูกในการใช้ Function ต่างๆ หลังจากเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ทำให้สามารถใช้ Function ที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น และทราบว่าโปรแกรม Excel มี Function อีกมากมายที่ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น


คุณนิธิศ นาคจันทร์
Technician บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความประทับใจจากการเข้าอบรมหลักสูตร Using Advanced Function in Excel ดังนี้ อาจารย์ที่สอนมีความเชี่ยวชาญสูง มีการใช้เทคนิคการสอนที่ดี ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ ง่าย เคยอ่านหนังสือมาแล้วไม่เข้าใจ พอได้มาเรียนที่นี่ก็เข้าใจอะไรๆ ได้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาที่สอนตรงประเด็นและลึกกว่าที่มีในหนังสือที่เขียนออกมาขายทั่วๆ ไป เรียนแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง อาจารย์มีมนุษยสัมพันธ์ดี และเข้าใจผู้เรียน สื่ออการเรียนการสอนพร้อม


คุณเกศนีย์   มาลา
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ , บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)

ก่อนหน้าที่จะไปอบรมก็คิดว่าใช้งาน Excel ได้พอสมควรแล้ว เนื่องจากดูจากตำราที่มีขายทั่วไป ซึ่งปัญหาที่พบ บางครั้งเราตีโจทย์ตามตัวอย่างไม่เข้าใจ แต่พอผ่านการอบรมพบว่าการเรียนรู้จากตำรา แตกต่างจากการที่ได้เรียนจากอาจารย์ผู้สอนอย่างมาก ซึ่งการเรียนจากตำราเขียนทั่วไปไม่ลึกซึ้งและถ้าไม่เข้าใจก็จะทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างที่ได้เรียนที่นี่เลย ซึ่งเราสามารถสอบถามปัญหาที่เราไม่เข้าใจได้จากผู้สอนทันที อีกทั้งการยกตัวอย่างในการสอน ก็สามารถเข้าใจได้ มองภาพออกว่าเราสามารถจะนำไปถ่ายทอดต่อ หรือนำไปประยุกต์ใช้งานต่อได้อย่างดี รู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสได้เข้าเรียน และหลังจากกลับมาที่บริษัทแล้ว ก็ได้นำความรู้จากที่ได้ไปอบรมมาใช้ในการทำงานทันที ทำให้สามารถทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายเสร็จเร็วขึ้น และยังได้นำไปถ่ายทอดต่อให้กับพนักงานท่านอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งคิดว่าจะต้องหาโอกาสมาเรียนในส่วนของโปรแกรมอื่นๆ อีกแน่นอนค่ะ


คุณสุนิสา ทองอินทร์
Secretary of Engineering, Guardian Industries Corp Ltd.

จากการที่ได้ไปเรียนหลักสูตร Using Advanced Function in Excel รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ไม่คิดว่า Excel จะสามารถช่วยงานได้สะดวกขนาดนี้ เพราะปกติก็ใช้งาน Excel อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็น Function ธรรมดาทั่วๆ ไป เช่นการ Sum, Average เป็นต้น แต่หลังจากที่ได้เรียนแล้ว ก็ลองจินตนาการตามไปเรื่อยๆ ว่าจะนำไปประยุกต์กับงานที่ทำอยู่ได้อย่างไรบ้าง ผลคือใช้ได้กับทุก Report ที่ทำอยู่เลยทีเดียว จากนั้นก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เรียนมาให้เพื่อนๆ ใน Office ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก และบอกว่าอยากจะเรียนรู้ในโปรแกรมอื่นอีก เช่น Ms.Powerpoint เป็นต้น ก็หวังว่าจะได้มีโอกาสไปฝึกอบรมในโปรแกรมอื่นๆ อีกค่ะ


คุณพุทธชาติ ละมูลทรัพย์
Sales Admin. บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด

หลังจากได้อบรมหลักสูตร Using Advanced Function in Excel มา สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงาน ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นมาก และทำให้หัวหน้าพอใจกับ Report ที่ส่งไปเพราะใช้เวลาในการทำงานสั้นลงและเรียบร้อยขึ้น จึงคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะมาลงเรียน Program อื่นๆ ที่น่าสนใจอีก


คุณปนิษฐา แก้วกัลยา
Process Engineer,  PWS Consulting Company Limited

หลังเข้ารับการอบรมจากอาจารย์ ก็ทำให้ได้ทราบเทคนิคใหม่ๆ และ Function ของ Excel ที่เราไม่เคยได้ใช้งานมาก่อน ซึ่งเป็นประโยชน์กับการทำงานมาก อาจารย์มีวิธีการสอนที่เป็นลำดับ ไม่สับสน เข้าใจง่ายมากๆ ทั้งๆ ที่เป็นหลักสูตร Advanced Excel แต่เรียนแล้วรู้สึกไม่ยากอย่างที่คิด และตอนนี้สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ


คุณกิติศักดิ์ อกนิษฐากร
Specialist,  บริษัท อเกีย ซิสเต็มส์ ไมโครอิเล็คโทรนิคส์(ไทย) จำกัด

ได้มาใช้ Excle ซึ่งทำอะไรได้หลายอย่าง แต่ต้องใช้เวลาและตารางมากในการคำนวณหาค่าต่างๆ แต่หลังจากมาที่ได้มาอบรมหลักสูตร Using Advanced Function in Excel แล้วทำให้รู้ว่ามีวิธีการอย่างอื่นที่อยู่ข้างในทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นมากและบรรยากาศการฝึกอบรมดีมาก ผู้สอนสามารถตอบข้อซักถามได้ดี...คงได้พบกันใหม่ในหลักสูตรหน้านะครับ


คุณธนิดา เดชเจริญยศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ ฝ่ายสนันสนุนสำนักงานใหญ่ บริษัท.โกซอฟท์ ไทยแลนด์ จำกัด

หลังจากที่ได้เรียนหลักสูตร Advanced Excel แล้วจากที่เคยใช้งาน Excel ได้อย่างไม่ค่อยรู้ความสำคัญของมันเท่าไรนัก ก็ทำให้เข้าใจการทำงานที่ถูกต้อง และใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น ซึ่งนำมาประยุกต์กับงานที่รับผิดชอบอยู่ได้ดีมากและทำให้รู้ว่า Excel เป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ตลอดจนมีความรู้สึกประทับใจในสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมม และจำนวนผู้เข้าอบรมซึ่งไม่มากจนเกินไป ซึ่งทำให้ผู้สอนดูแลได้อย่างทั่งถึง


คุณปิยดา อินทรวรพัฒน์
Admin & HR Assistant, MYCOM International (Thailand) Co.,Ltd.

คอร์สที่ได้เข้ารับการอบรม สามารถช่วยเพิ่มความรู้ในเรื่อง Excel ที่ก่อนหน้านี้เราเองไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของ Excel มากนัก เมื่อเข้ารับการอบรมทำให้ได้ความรู้และไม่คิดว่าจะมีฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์อีกเยอะ เมื่อจบคอร์สก็ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันทีและได้จริง ขอบอกว่าประทับใจคะที่ได้เข้าเรียนหลักสูตรของ NTinfonet


คุณรัชนก แสงเพ็ญจันทร์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลังจากได้เรียนหลักสูตร Using Advanced Feature in Excel และ Using Advanced Function in Excel ทำให้เราได้รู้เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Excel พร้อมมีตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ช่วยให้เราเข้าใจวิธีการนำไปใช้งานได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วย ส่วนเนื้อหาการสอนที่นี่อัดแน่นด้วยสาระ แต่ละหัวข้อสามารถนำประยุกต์ใช้กับงานประจำวันได้จริงๆ ซึ่งคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป 1 วันเต็มๆ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมีเทคนิคการสอนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างกระชับและเข้าใจง่าย ถ้ามีโอกาสจะไปเรียนหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมอีกค่ะ


คุณบงกชรัตน์ สระแก้ว
Chief Accountant, บริษัท โรเด้นสต๊อก(ประเทศไทย) จำกัด

หลังจากอบรมเสร็จรู้ได้ทันที่ว่ายังมีฟังก์ชั่นอีกมากมายที่สามารถช่วยทุ่นเวลางาน และทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย แต่ถ้าไม่ใช้ก็อาจจะลืมได้ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่รู้ลึกและรู้จริง อธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สูตรได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องท่องจำ ท่านมีการเตรียมการสอนมาดีมาก ประทับใจกับอาจารย์มาก แต่เวลาน้อยไปนิดนึงอาจจะเนื่องจากสูตรเยอะและอาจารย์ก็อยากจะป้อนให้ผู้อบรมทั้งหมด


คุณนารีนาถ โอมี
Sales Coordinator, Davco Construction Material (Thailand) Co., Ltd.

ดิฉันได้เข้าอบรมในคอร์ส Using Advanced Function in Excel, ก่อนหน้าที่จะเข้าไปอบรมก็พอมีความรู้พื้นฐานบ้างเล็กน้อย แต่หลังจากได้เข้าอบรมแล้ว รู้สึกได้รับประโยชน์จากการอบรมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และยังสามารถช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย การสอนก็เป็นไปตามขั้นตอน อาจารย์ผู้สอนก็สอนสนุก ไม่ซีเรียส มีมุขตลกแทรกบ้างเป็นบางเวลา คิดว่าได้รับประโยชน์จากการเรียนครั้งนี้ดีค่ะได้รู้วิธีการใช้ Function ต่างๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะ


คุณพัชนี คุตชนม์
พนักงานบุคคลและธุรการ บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด

รู้สึกประทับใจกับการได้เข้าเรียนหลักสูตร Using Advanced Function in Excel เป็นอย่างมาก เนื่องจากแต่ก่อนไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านสูตร และ function ต่างๆ ของ Excel ทำให้การทำงานเป็นไปได้ช้า และติดขัดเมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทำงาน แต่หลังจากได้เรียนแล้วรู้สึกว่าได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก และสามารถจะนำมาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมากที่ได้ถ่ายทอดวิชาให้เข้าใจง่าย น่าเรียนรู้


คุณวาสนา วิเศษปัดสา
เลขานุการ , บริษัท วิสิฐล็อค จำกัด

รู้สึกประทับใจในการเรียนการสอน เพราะสอนเข้าใจง่าย กระชับ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างดี ซึ่งแม้หากผู้ที่ไม่เคยรู้จักโปรแกรมฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Excel มาเรียน ก็เชื่อว่าจะเข้าใจมากขึ้นและสามารถนำโปรแกรมต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมคะ


คุณวิชัย กิจเจริญวงศ์
QA Engineer บริษัท NHK Spring (Thailand) Co.,Ltd

ก่อนหน้าที่จะเข้ารับการอบรมในคอร์ส Using Advanced Function in Excel ก็พอจะมีพื้นฐานในการใช้งานอยู่บ้าง แต่หลังจากที่เข้ารับการอบรม สิ่งที่ได้รับก็คือ ความรู้และเทคนิคการใช้งานที่เพิ่มขึ้น สามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ที่บริษัทได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียว ถ้ามีคอร์สอื่นๆที่น่าสนใจอีกก็คงจะไม่พลาดแน่นอนครับ


คุณจิตรา สมประดี
Financial Analyst, บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบันต้องใช้ Excel ในการทำงานเป็นประจำ แต่ไม่เคยเข้าอบรมที่สถาบันใดๆมาก่อน อาศัยประสบการณ์จากการทำงาน จดจำมีวิธีการใช้งานจากเพื่อนร่วมงานเป็นผู้สอนให้ เมื่อได้เข้าอบรมกับทางสถาบันพบว่า ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆเพิ่มมากขึ้น สามารถเข้าใจวิธีการเขียนสูตรได้ดีขึ้น ไม่ใช้วิธีจดจำอย่างเดียว และยังช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นด้วย


คุณปวีณา  ช่วยคลับ
บริษัท ที แอล เอฟ ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

เมื่อก่อนคิดว่าตัวเองรู้การใช้งาน Excel มากพอสมควรแล้ว เพราะเรียนด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาก็ 5 ปี และมาเรียนเกี่ยวกับสารสนเทศพัฒนาซอฟต์แวร์อีกก็เลยไม่เคยคิดที่จะไปเรียนเพิ่มเติม แต่พอมาวันนึงบริษัทฯ ได้ถามว่าใครอยากเรียนบ้าง ดิฉันเลยคิดว่าลองไปดูสิว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง พอไปเรียนแล้วรู้สึกว่า เมื่อก่อนเรารู้ Excel แค่เล็กน้อยเองเพราะอาจารย์เค้าสอนละเอียดและมีแนวคิดในการทำงานให้สะดวกและรวดเร็ว ถ้ามีโอกาสดิฉันอยากไปเรียนโปรแกรมอื่นๆ บ้าง

Copyright and Allright Reserve by NTinfonet Co., Ltd.
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือมีลักษณะคล้ายคลึงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ขออภัยหากอีเมล์นี้รบกวนการทำงานของท่าน
 ต้องการยกเลิกการรับข่าวสารแจ้งอบรม
คลิกที่นี่เพื่อยกเลิก or Unsubscribe here